Makinë e profilizimit të gurit

Makinë automatike e profilizimit

Kjo makinë automatikisht ndjek modelin e vijës kurbë (të drejtë) përmes sondës me fibra optike, duke profilizuar automatikisht përmes sharrave rrethore diamantë për të prerë gurin me vijë kurbë (të drejtë) dhe produkte artizanale, përdor inverter për të kontrolluar ushqimin majtas-djathtas, rregullon shpejtësinë sipas shoku i gurit ...

Inxhinier teknik profesional i përkushtuar për t'ju drejtuar

Sipas nevojave tuaja aktuale, zgjidhni procedurat më të arsyeshme të përgjithshme të dizajnit dhe planifikimit