Turi në fabrikë

TURA FABRIKE

Cilësia e parë është qëllimi i kompanisë sonë kompania ngriti një departament profesional të kontrollit të cilësisë, i pajisur me pajisje ndërkombëtare të avancuara të matjes së testimit, proces të rreptë të testimit, nga blerja e lëndës së parë te depoja e produktit të përfunduar; procese të ndryshme kontrollohen në mënyrë rigoroze, për të siguruar që produktet e prodhuara të jenë superiore. Në të njëjtën kohë, menaxhimi i prodhimit dhe funksionimit të kompanisë ka prezantuar menaxhim ndërkombëtar të avancuar të informacionit ERP dhe ka kaluar Integrimin e Çertifikimit të Sistemit të Menaxhimit të Informacionit dhe Industrializimit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0